Businesscase Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is een omvangrijk Lean programma gestart onder de titel KR8/Leiderschap, met als doel het continu verbeteren van haar bedrijfsprocessen. Rijkswaterstaat wil dit veranderingsproces voor, met en door de medewerkers van de organisatie plaats laten vinden. Om bovengenoemde ambitie waar te maken zet Rijkswaterstaat speciaal ontworpen leertrajecten in. Bestuur, leidinggevenden en medewerkers zijn zowel participanten als onderwerp in deze leertrajecten.

Elk KR8/Leiderschap leertraject heeft als doel: leidinggevenden toerusten met kennis, houding en vaardigheden van KR8/Lean om met hun teams continu te kunnen verbeteren”. De keuze is op Direct2Improve gevallen vanwege haar meerjarige ervaring op het gebied van Lean (en KAIZEN), coach-de-coach programma’s en (gecertificeerde) opleidingen. De gekozen werkwijze van Rijkswaterstaat sluit naadloos aan bij de aanpak van Direct2Improve. Een aanpak waarin voor doen, samen doen en zelf doen centraal staat.

Activiteiten

  • Coachen en opleiden van Leidinggevenden in Leanmanagement en dienend leiderschap, als Lean coach hebben wij de RWS KR8 coaches gecoacht
  • Rol van KR8 coach ad interim ingevuld
  • Coachen en opleiden van interne Lean experts
  • Ondersteunen en adviseren van het KR8/Lean ontwikkelprogramma
  • Organiseren van externe bedrijfsbezoeken
  • Adviseren en ondersteunen van Lean projecten
  • Adviseren en ondersteunen bij A3 en brown paper sessies, het initiëren verbeteracties en het uitvoeren van Lean procesdiagnoses.

Diverse processen zijn geoptimaliseerd en leidinggevenden zijn nu zelf actief bezig met verbeterprojecten conform KR8.