Businesscase IND

De Immigratie en Naturalisatie Dienst heeft voor de Leanmethodiek gekozen vanwege de systematische aanpak van continu verbeteren met zowel een verbeterfilosofie als met concrete instrumenten, die zich gelijktijdig richten op klantwaarde, doorlooptijd en efficiëntie. Direct2Improve helpt de IND te focussen op continu verbeteren om daarmee de uitrol van Lean een impuls te geven. Wij trainen, coachen, begeleiden en ondersteunen de invoering van continue verbeteren binnen de IND.

Resultaten

+ Directie, management en Lean specialisten opgeleid in de basis principes van Lean
+ Diverse processen aantoonbaar geoptimaliseerd
+ Keten brede procesoptimalisatie gerealiseerd
+ Samenwerking met partijen als Buitenlandse Zaken, UWV, COA verbeterd
+ Andere besturingssystematiek ingevoerd
+ Continu verbeteren als onomkeerbaar proces geïmplementeerd
+ Diverse Kaizens georganiseerd in de keten Nareis en voor deze keten aanzienlijk doorlooptijd verkorting gerealiseerd
+ Klanttevredenheid over de loketten verbeterd
+ IND Management getraind in het sturen op basis van cijfers