Businesscase Alliander

Alliander is volgens de Lean-filosofie gaan werken met als doel de kwaliteit van het dagelijks werk te verbeteren en het werk efficiënter uit te voeren. Daarbij kregen Alliander managers en teamleiders begeleiding van Direct2Improve in de praktische toepassing van Lean in het dagelijks werk. Met specifieke aandacht voor drie onderdelen:

+ Prestatiemanagement: wat hebben we nodig om het geplande werk gedaan krijgen. + Capaciteitsmanagement: hoe kunnen we de benodigde capaciteit beter inplannen.
+ Verbetermanagement: hoe blijven we continu aandacht houden voor verbeteringen.

Als Lean Coach begeleid D2I managers bij proces- en ketenverbeteringen.

Resultaten

+ Basis gelegd voor sturing op teamdoelen
+ Aantoonbare vermindering in voor- en nacalculatie door betere flow in de keten
+ Minder verspilling door heldere procesafspraken en kwaliteitscontrole
+ Overlegritmiek geïmplementeerd om de flow in de keten te bevorderen + Stimulering van pro-actieve verbeterhouding; elkaar kunnen aanspreken + Begrip en naleving van de eigen rol; afspraak = afspraak
+ Sturen op doelen; werken met KPI’s