Aanpak

Een voorwaarde voor het creëren van een continu verbetercultuur is een stevig fundament waarop de aanpak van de Lean implementatie gebaseerd is. Hiervoor moet antwoord gegeven worden op vragen als:
- Waarom moet er met Lean gewerkt gaan worden?
- Wat is het probleem waar we mee te maken hebben?
- Wat is de toegevoegde waarde van Lean binnen een organisatie?
- Wat betekent dit voor mij?

Aan de hand van een gedegen analyse wordt met het antwoord op deze vragen een kapstok gecreëerd om te begrijpen waarom een organisatie op een Lean manier gaat werken, wat dit betekent voor de organisatie en wat dit betekent voor management en medewerkers. Er moet een gemeenschappelijk gevoel van noodzaak voor de verandering gecreëerd worden om ervoor te zorgen dat medewerkers betrokken zijn. Tevens moet helder worden wat het werken conform Lean de medewerkers oplevert (wat heb ik er aan?). Uiteraard doen wij dit graag voor u aan de hand van een business case, wat kost de verandering en wat levert deze op.

Voordoen, samen doen, zelf doen

Wij hanteren het "Voordoen- Samen doen- Zelf doen-model". Uit overtuiging en door veel ervaring gestaafd, stellen wij dat dit de sleutel is tot het bereiken van écht resultaat met blijvend effect. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een palet aan methodieken en modellen, maar altijd staat de praktische toepasbaarheid van Lean in de werksituatie voorop en is telkens de persoonlijke authenticiteit van de coach leidend. Onze adviseurs/trainers doen voor hoe Lean werkt, vervolgens doen we het samen met het management en daarna doet de organisatie het 'alleen' en coachen wij daar waar nodig.

Maatwerk

Na de analyse en het vaststellen van het fundament (hoe en waarom Lean?) gaan we verder met het inkleden van het proces, volledig geënt op uw situatie. Geen standaard lijst, wij bekijken samen met u welke resultaten behaald kunnen worden.

We creëren een juiste mix van klassikaal trainen (20%) en -daar waar het lean gedachtengoed en instrumentarium moet worden ingezet- het 'samenwerken' op de werkvloer (80%).' Het overgrote deel van de beschikbare tijd besteden we aan het direct ervaren en toepassen van de theorie door interactieve werkvormen op de werkvloer > actie en herhaling! = direct effectief. Door deze praktische vorm (het zichtbaar en tastbaar maken) is de organisatie in staat om de theorie te plaatsen en te onthouden, resulterend in het duurzaam beklijven van de doelen van de continu verbetercultuur.